Banja Kanjiža

Banja KanjižaGeografski položaj

Banja Kanjiža, posvećena je  balneološkom centru koji se po lekovitosti vode i dobro oranizovanoj zdravstvenoj službi brzo pročuo izvan granica Vojvodine i Srbije. Kanjiža se nalazi na severoistoku Bačke, dela Vojvodine koji se prostire između Dunava, Tise i granice Srbije sa Mađarskom. To je prostrana i plodna ravnica, koja se odlikuje brojnim prirodnim i antropogenim specifičnostima. Ovaj deo naše zemlje, iako na prvi pogled beskrajan i monoton, interesantan je koliko i svi ostali delovi Srbije. To posebno važi za deo Bačke neposredno uz reku Tisu, uz njenu desnu obalu,  za Potisje, u kome se svojim funkcijama, veličinom i razvojem banjskog turizma posebno ističe Kanjiža, grad sa banjom na 86 m nadmorske visine. Ovo naselje, duge tradicije, udaljeno je od Novog Kneževca 3 km, Horgoša 14 km, Čoke 17 km, Sente 22 km, Palića 32 km, Subotice 40 km, Novog Sada 110 km i Beograda 200 km.
Istorija

banja kanjiza slike

Do 1976. godine lečilište je poslovalo u okvirima Doma zdravlja u Kanjiži, kada se izdvaja u samostal nu radnu organizaciju, koja je 1998. godine dobila sertifikat ISO 9002 za usluge zdravstva, hotelijerstva i ugostiteljstva, sa željom zaposlenih da se stanje još više unapredi. To je Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju, čiji lekari u preventivi, terapiji i rehabilitaciji primenjuju savremene medicinske doktrine na bazi prirodnih lekovitih faktora i medikamentoze. Boravak u Kanjiži omogućuje posetiocima relaksaciju, regeneraciju, rekreaciju, prevenciju i negu lepote. Posetiocima banje na raspolaganju su đakuzi kade, trim-kabinet, solarijum, bazen za terapiju, kade, relaksaciona ručna masaža, termoaromna terapija, bazen za rekreaciju, sauna, teretana, vakuum-terapija, kineziterapija, čokomint i alge, mulj kao maske za telo, gipsane obloge, limfna drenaža nogu i ruku i sl.
Mineralni izvori

banja kanjiza cenovnik

Na teritoriji Kanjiže postoje tri horizonta arteske vode. Prvi je na dubini 70-95 m i daje vodu temperature 16°C. Drugi vodonosni horizont je na dubini 150-185 m. Temperatura vode u njemu je 17°C. Treći vodonosni horizont je na dubini većoj od 200 m. Iz tih dubina dobija vodu bunar arteskog kupatila. Temperatura vode je 27°C, a izdašnost do 100 1/min. Prvi bunar je bušen 1908. godine na periferiji grada na mestu zvanom Pašnjak, koje je nešto više od kupatila, te se voda slobodnim padom dovodila do kupatila, koje 1913. godine, odlukom Gradskog saveta dobija naziv Kanjiško kupatilo čudotvornog bunara, a nešto kasnije Arteško kupatilo Kanjiže. Prve hemijske analize vode potiču iz 1910. godine. Tada je konstatovano da je voda alkalno-kisela hiperterma, da ima dosta slobodne ugljene kiseline i koloidno rastvorenih soli u vidu silicijum-oksida i gvožđa-oksida.

Vesti o lekovitoj vodi kod Kanjiže, koja se nalazi pored srednjeg dela toka Tise, širile su se brzo. Mali objekti za smeštaj i kupanje nisu zadovoljavali potrebe brojnijih posetilaca. Zbog toga je 1913. godine osnovano Akcionarsko društvo Kanjiški čudotvorni bunar.
Na osnovu ugovora sa gradom, voda je dovedena do gradskog parka gde je izgrađeno kupatilo. Tako se formirala banja, koja je najpre imala 12 soba sa 20 ležaja namenjenih gostima. Terapija se sastojala od pijenja vode, kupanja i blatnih obloga. Posle Drugog svetskog rata izgrađeno je novo kupatilo, a postavljeno je i nekoliko hidrogeoloških bušotina, od kojih jedna dostiže dubinu od 1140 m. Dobijene su veće količine vode, čija temperatura dostiže 51°C, 64°C i 72°C. U vodi ima rastvorenih oksida silicijum-dioksida, borne kiseline, gvožđa i aluminijuma. Među mikroelementima, kao nosiocima lekovitosti, dominiraju litijum, barijom, mangan, hrom i bakar. Blaga prirodna radioaktivnost potiče od radijuma.

Voda prvog bunara ima temperaturu 27°C na mestu izlaska na površinu, odnosno 20-23°C u dovodnim cevima. Bunar daje 6 1/s mineralne vode koja pripada natrijum- hidrokarbonatno-hloridnim hipotermama. Ukupna mineralizacija vode je 1,588 g/1. Količina suvog ostatka je 1,360 mg/1, dok slobodnih gasova nema. U vodi ima rastvorenog silicijum-dioksida, borne kiseline, gvožđa i aluminijuma. Lekovite komponente potiču od litijuma, barijuma, stroncijuma i blage radioaktivnosti uslovljene radijumom.

Voda iz drugog bunara dostiže temperaturu od 51°C i pripada natrijum-hidrokarbonatno-sulfidnim hiperter- mama. Suvi ostatak posle žarenja na 180°S iznosi 1,63 mg/1. Reakcija je alkalna, jer je pH vrednost 8,6. U vodi ima tragova slobodnog vodonik sulfida i koloidno rastvorenog silicijum dioksida i gvožđe-oksida.
Pored termomineralne vode, u Kanjiži se za terapiju koristi i lekovito blato. Zbog velikog toplotnog kapaciteta kanjiški peloid dugo zadržava istu temperaturu, te postavljen na obolele delove tela, doprinosi izlečenju. Analizom peloida utvrđeno ja da u njemu ima materija rastvorljivih u etru i alkoholu. U rastvorljivom delu peloida ima gvožđa, aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma i karbonata. Hloridi, sulfati i alkalni metali javljaju se u tragovima. Peloidne obloge se pripremaju sa termomineralnom vodom, te su značajne za terapiju.
Banja Kanjiža indikacije, lečenje i prevencija bolesti

lecenje u banjama

U Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju u Kanjiži leče se različite vrste

  • hroničnog inflamotornog reumatizma (evolutivni poliartrit, Behterovljeva bolest),
  • degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze),
  • ekstraartikularni reumatizam (fibroziti, mioziti, panikuliti) i
  • posledice trauma, povreda kostiju i mišića.

Brzim i bezbolnim pregledom ovde se dijagnostikuje osteoporoza, bolest koja izaziva slabljenje kostiju i po učestalosti je na trećem mestu odmah iza bolesti srca i krvnih sudova.

Banja Kanjiža je značajna za rehabilitaciju dece, pripreme sportista, kongresne skupove i anticelulit program. Odlikuje se izvanrednom opremljenošću i profesionalnošću zaposlenih. Banja Kanjiža je poznata po medicinsko rehabilitacionom programu koji traje tri do pet dana i naziva se „Punjene Baterija“. Sastoji se od dobro doziranog i kontrolisanog tretmana fizičkih aktivnosti, vožnje bicikla, bežbi, vožnje čamcem na Tisi i pecanja na ovoj reci. Tretman se prilagođava svakom gostu posebno i usklađuje se sa načinom ishrane i banjskim procedurama.

Okruženje

bazen

U svetu turizma Kanjiža se afirmisala svojom Banjom, koja se razvila zahvaljujući termalnoj vodi iz arteških bunara. Banja Kanjiža smeštena je na obali reke Tise, u velikom zelenom parku. Iz Kanjiže se mogu organizovati izleti do jezera Palić i Bačke Topole i ergele „Zobnatica“. Jezero Palić udaljeno je 32 km od Banje Kanjiže.

Овај унос је објављен под Banje Srbije од стране .